Głos jest najważniejszym narzędziem komunikacji. Nieprzyjemna barwa, zła dykcja, brak logicznego akcentu czy niewłaściwe tempo mówienia, potrafią zepsuć przekaz i pozostawić złe wrażenie. 

Dlatego warto się doskonalić, by umiejętnie wykorzystywać głos nie tylko w pracy zawodowej. 

Zapraszam na zajęcia indywidualne i warsztaty grupowe.  

ZAKRES ZAJĘĆ:

- prawidłowy oddech

- poprawa dykcji

- doskonalenie barwy

- zwiększanie możliwości ekspresyjnych

- wzmacnianie i uelastycznianie strun głosowych (tzw. "bezpieczne mówienie")

- interpretacja tekstu (reklama, film, proza, materiały informacyjne)

- praca z mikrofonem

- praktyczne wskazówki przygotowujące do zawodu lektora, prezentera, reportera, konferansjera

 

ZAKRES ZAJĘĆ Z WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

- konstrukcja wypowiedzi

- elementy prozodii (akcent, intonacja, fraza, tempo, rytm)

- komunikacja niewerbalna (postawa, mimika, gestykulacja)

- autoprezentacja

- zachowanie przed kamerą (nagranie i analiza)

- sposoby opanowania tremy

- techniki relaksacyjne

Warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidualne odbywają się w:
Akademii Telewizyjnej TVP, Studiu Voice and More,
a także prywatnie (również online)
Serdecznie zapraszam.