Głos jest najważniejszym narzędziem komunikacji. Nieprzyjemna barwa, zła dykcja, brak logicznego akcentu czy niewłaściwe tempo mówienia, potrafią zepsuć przekaz i pozostawić złe wrażenie. 

Dlatego warto się doskonalić, by umiejętnie wykorzystywać głos nie tylko w pracy zawodowej. 

Zapraszam na zajęcia indywidualne i warsztaty grupowe.  

ZAKRES ZAJĘĆ:

- prawidłowy oddech

- poprawa dykcji

- doskonalenie barwy

- zwiększanie możliwości ekspresyjnych

- wzmacnianie i uelastycznianie strun głosowych (tzw. "bezpieczne mówienie")

- interpretacja tekstu (reklama, film, proza, materiały informacyjne)

- praca przed mikrofonem

- praktyczne wskazówki przygotowujące do zawodu lektora

 

ZAKRES ZAJĘĆ Z WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

- konstrukcja wypowiedzi

- elementy prozodii

- komunikacja niewerbalna

- autoprezentacja

- sposoby opanowania tremy

- techniki relaksacyjne

Warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidualne odbywają się w:
Akademii Telewizyjnej TVP, Studiu Voice and More, Digital Beast Studios

Serdecznie zapraszam.